خدمات موسسه نیروسازان صنعت شمال

  • خدمات موسسه به اقشار دانشجو و هنرجویان هنرستان ها جهت ارتقای مهارت در رشته برق
  • جوانان فاقد کار جهت کسب مهارت در رشته های برق و اخذ دیپلم مهارت به دانشجویان مهندسی کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت پاس نمودن دوره کارآموزی و پروژه
  • استادکارهای حوزه صنعت ساختمان در رشته برق جهت کسب مهارت و گواهینامه مهارتی جهت برخورداری از سوبسید بیمه درمان و یازنشستگی
  • آماده سازی جوانان علاقه مند جهت کسب ویزای کار در خارج از کشور و مشاوره در این زمینه
  • برگزاری دوره های ویزه تخصصی برای شاغلین در کارخانجات و اداره برق و اصناف و اتحادیه ها
  • آموزش برای برادران و خواهران
  • معرفی افراد آموزش دیده به بازار کار توسط موسسه نیروسازان صنعت شمال
  • تقسیط شهریه های آموزشی با تخفیفات ویژه برای هنرجویان و دانشجویان و افراد معرفی شده از کمیته امداد و بهزیستی
  • آموزش در دو شیفت مستقل صبح از ساعت ۸ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۵ لغایت ۲۰
  • با اعطای گواهینامه بین المللی و قابل ترجمه از سازمان آموزش فنی حرفه ای وابسته با سازمان جهانی I.L.O با مزایای دریافت تسهیلات کم بهره – امتیاز اعزام به خارج و جواز کسب و امتیاز اشتغال در کارخانجات و طرح طبقه بندی مشاغل و تثبیت استخدام در سازمان های ذیربط