برگزاری آزمون عملی هنرجویان برق ساختمان درجه دو و سه و برق صنعتی در آموزشگاه نیروسازان

بازدید مدیر کل کار و مسئولان استان از غرفه نیروسازان در نمایشگاه بین المللی گیلان

تصاویر کارگاه آموزشگاه نیرو سازان صنعت شمال

عیب یابی و تعمیر اتو بخار در مجتمع نیروسازان توسط مربی و کارآموزان – کارگاه تعمیر لوازم خانگی